Kremavimo paslaugos yra beveik neišvengiamos, tai mirtis ištinka užsienio šalyje

Jei jau gimėme Lietuvoje, tai dažnas nori tame pačiame krašte ir sulaukti mirties. Nors niekada negalime žinoti, kada ir kur mus pasitiks giltinė. Tik dažniausiai visgi artimieji siekia, kad mirusiajam arba žuvusiajam kremavimo paslaugos būtų atliekamos užsienyje ir juos jau pasiektų urnos su palaikais. Žinoma, ši procedūra gali nemažai užtrukti. Proceso trukmė labai dažnai priklauso ir nuo to, ar bus atliekamas skrodimas ir tyrimai, siekiant nustatyti mirties priežastį. Tuomet, kai skrodimo metu nepavyksta nustatyti tikslios mirties priežasties, gali prireikti papildomų organų tyrimų. Tada medicinos ekspertai išima mirusiojo organą tyrimams, o mirusiojo šeima turi priimti sprendimą ar laukti, kol gaus galutines išvadas, ar tiesiog laidoti velionį be organo.

Taigi kaip pastebite, kiekvienas mirties atvejis yra labai individualus ir jame labai daug įvairių niuansų. Kartais viskas tvarkoma labai greitai bei operatyviai ir gali užtekti vos savaitės laiko, o kartais, jei keblesnė užsienio šalies biurokratija bei kiti aspektai, urna su palaikais Lietuvą gali pasiekt ir tik po pusantro mėnesio. Viskas tvarkoma daug operatyviau, jeigu mirusysis turėjo gyvybės draudimą ir į draudimo sutartį yra įtrauktas repatriacijos draudimas. Jei taip – tai šį įvykį gali tvarkyti draudimo bendrovė. Jai tai bus įprasta praktika ir nežinomųjų bus žymiai mažiau nei viską atlikti tektų patiems savarankiškai. Dėl procedūrų paprastumo patogiausia, kai kremavimo paslaugos yra atliekamos svečioje šalyje ir Lietuvoje belieka tik urnos laidojimo procedūra.

Po mirties sužinojimo fakto dar teks tai užregistruoti. Kiekvieno asmens mirtis yra registruojama Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta. Taip pat turite žinoti, jog mirčiai įregistruoti turi būti pateikiamas suinteresuotų asmenų prašymas bei medicininis mirties liudijimas arba kitas medicininis Lietuvos Respublikos piliečio mirtį patvirtinantis dokumentas.

Artimiesiems dar svarbu yra žinoti ir faktą, jog konsulinės įstaigos neteikia jokios paramos palaikų pargabenimui į Lietuvos Respubliką. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, vadovaujantis Paramos mirties atveju įstatymu, palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.